Nieuws in het kort

--2022--
mei: ook dit jaar is er een zomerveiling met betere kavels Nederland. Opgelet: NL 346-349 is X.
2 maart: tijdens de ALV werden de bestuursleden Peeterse en Van der Velde herkozen. Het J. Kok-ereteken werd uitgereikt aan de heer Paap.
februari: de clubavond gaat niet door, evenals in januari.

--2021--
23 november: de verenigingsbijeenkomsten zijn in verband met het coronavirus opnieuw afgelast. Gelukkig is er weer een Kerstpuzzel van mevrouw Oberink.
16 oktober: onze ruilbeurs kon met enkele corona-aanpassingen worden georganiseerd. Er was een behoorlijke belangstelling.
6 oktober: tijdens de opgeschoven ALV werden mevrouw Van Leeuwen en de heer Gerritsen herkozen als bestuurslid. Het Kok-ereteken werd in 2021 niet meer uitgereikt.
1 september: na anderhalf jaar stilstand zijn we eindelijk weer "los". De clubavond werd door 24 personen bezocht.
juni: vanwege het succes van de Paaspuzzel is er nu ook een Zomerpuzzel. Inleveren van de oplossing kan tot 1 augustus.
juni: ook dit jaar hebben wij een zomerveiling van betere kavels Nederland. 
april: alle leden hebben de Paaspuzzel van mevrouw Oberink ontvangen.
6 maart: de veilingkavels zijn nu ook in het hoofdmenu te vinden bij het onderdeel Clubavond.
februari: voor het rondzendverkeer is er nu ook een Rabobank-rekening.

--2020--
18 november: de Kerstpuzzel is er weer. Ook deze puzzel is van de hand van mevrouw Oberink.
1 november: de sluitingsdatum voor biedingen voor de grote clubveiling is 25 november.
1 oktober: alle bijeenkomsten tot 1 januari zijn afgelast. 
28 april: om het gemis van de clubavonden op te vangen hebben alle leden een postzegelquiz ontvangen
12 maart: in verband met het heersende coronavirus zijn alle activiteiten tot de zomer afgelast.
4 maart: op de A.L.V. werd het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie uitgereikt aan ons bestuurslid mevrouw Van Leeuwen. Mevrouw Schuitema en de heer Kremer werden herkozen als bestuurslid, terwijl mevrouw Wobbes toetrad tot het bestuur.
15 februari: Noord-2020 trok weer veel belangstelling.

--2019--
4 december: ons erelid R.J. Oberink is op 83-jarige leeftijd in zijn woonplaats Roden overleden.
19 oktober: in Nieuw-Roden hadden we weer een gezellige beursdag.
7 maart: de A.L.V. verliep vlot. Het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is uitgereikt aan onze voorzitter J. Gerritsen, die hiermee tijdens zijn eigen toespraak verrast werd. De heren Peeterse en Van der Velde werden herkozen als bestuurslid.
17 februari: Noord-2019 in Roden telde zo'n 400 bezoekers. Onze stand kende wel belangstelling, maar het leverde (nog) geen nieuwe leden op.

--2018--
13 oktober: onze beurs in Nieuw-Roden werd ondanks het fraaie weer goed bezocht.
7 maart: het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is thuis uitgereikt aan de heer K. Keuter, hier leest u zijn dankwoord. Ook werd een aantal leden gehuldigd voor het 40-jarig lidmaatschap van de vereniging.

--2017--
21 oktober: onze ruilbeurs in Nieuw-Roden werd redelijk bezocht. Op de hobbybeurs in Leek waren we in september aanwezig.
1 maart: het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is tijdens de A.L.V. uitgereikt aan de heer uitgereikt aan de heer J. Broere, die ook aftrad als bestuurslid. Mevrouw Schuitema en de heer Kremer werden herkozen als bestuurslid. 

--2016--
2 november: op de ledenvergadering werd mevrouw Schuitema gekozen als bestuurslid: zij neemt de organisatie en de financien van het hele rondzendverkeer nu onder haar hoede. De heer Broere draagt in de komende tijd zijn taken als penningmeester over aan de nieuwe penningmeester: de heer Kremer. 
22 oktober: onze ruilbeurs werd goed bezocht. Op de hobbybeurzen in Leek en Peize waren we ook weer aanwezig.
7 mei: bestuursfoto geplaatst (zie vereniging -> bestuur).
2 maart: het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is tijdens de A.L.V. uitgereikt aan mevrouw G. La Crois-van Ewijck. Mevrouw Oberink werd als jubilaris in het zonnetje gezet: zij is 25 jaar lid van de vereniging. Bij de bestuursverkiezing werden de heren Peeterse en Van der Velde herkozen; mevrouw Oberink nam na 4 jaar afscheid als bestuurslid.
27 februari: onze nieuwe staande mini-scanner is gearriveerd! Tijdens de clubavonden zullen de leden met de mogelijkheden kennis maken.
20 februari: de filateliebeurs Noord-2016 werd goed bezocht. Het Dagblad van het Noorden stuurde zelfs een verslaggever met fotograaf.
6 januari: vanwege de ijzeloverlast kon onze Nieuwjaarsbijeenkomst niet doorgaan.

--2015--
21 december: De Til beschikt nu over een lift om gemakkelijk op de eerste verdieping te komen.
21 november: de opgaves en oplossingen van de ladderwedstrijd vindt u in de nieuwe rubriek Publicaties.
12 november: een nieuw initiatief van onze vereniging: postzegels op zolder (POZ), een informatie-avond in Roden. 
24 oktober: onze ruilbeurs werd weer redelijk bezocht. Op de hobbybeurzen in Leek en Peize had een behoorlijk aantal bezoekers belangstelling voor onze stand.
14 september: de opening van De Til werd goed bezocht: 1 2  3 
2 september: het echtpaar Oberink werd in de bloemetjes gezet bij het afscheid van de Nieuwtjesdienst van Valkenierslaan 1. Ook waren er bloemen voor de heer Peeterse die stopt met de organisatie van het RZV.
24 juli: er wordt hard gewerkt aan de inrichting van onze ruimtes in De Til
23 april: onze leden mw. Oberink-Gaaikema, mw. La Crois-van Ewijck en de heer Onstwedder ontvingen een Koninklijke onderscheiding voor hun vele vrijwilligerswerk: hier de dames die Lid in de Orde van Oranje Nassau werden. 
5 maart: het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is tijdens de A.L.V. uitgereikt aan de heer B. Peeterse. Mevrouw Huizing en de heer Brands werden in de bloemen gezet i.v.m. het 25-jarig lidmaatschap van de vereniging; bij de bestuursverkiezing werden mevrouw Van Leeuwen en de heer Gerritsen herkozen.
14 februari: de filateliebeurs Noord-2015 werd weer goed bezocht; evenals onze verenigingsstand.

--2014-- 
3 december: op onze clubavond reikte de heer Kraaibeek namens de KNBF de gouden Bondsspeld uit aan W. van der Velde, o.a. voor het 25 jaar voeren van het secretariaat.
3 december: het eerste exemplaar van het jubileumnummer van de Nieuwsbrief (op A4-formaat en geheel in kleur!) werd uitgereikt aan R.J. Oberink, initiatiefnemer en hoofdauteur.
15 november: onze voorzitter J. Gerritsen is op de extra Algemene Vergadering van de Federatie I.V. Philatelica benoemd tot Lid van Verdienste.
2 november: onze stand op de hobbybeurs in de sporthal in Peize werd goed bezocht.
25 oktober: de postzegelbeurs in Nieuw-Roden verliep als vanouds: gezellig en overzichtelijk.
14 september: wij stonden met een stand op de hobbybeurs in Leek en hadden een redelijke belangstelling.
27 augustus: om er voor te zorgen dat zo veel mogelijk documenten op onze website voor alles en iedereen goed leesbaar zijn, slaan we voortaan veel op als "pdf"-bestand. Als u niet beschikt over een "reader" hiervoor, kijk dan in de TIPS.
3 juli: de avondinstuif was geanimeerd. Het blijkt steeds weer dat er behoefte is aan een "losse" bijeenkomst.
5 maart: het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is tijdens de A.L.V. uitgereikt aan de heer J. de Ruiter. De heer Peeterse was 25 jaar lid van de vereniging; bij de bestuursverkiezing werden mevrouw Oberink en de heer Broere herkozen.
15 februari: de beurs Noord 2014 verliep voorspoedig, onze kaart van de molen Woldzigt met het stempel van de Duitse PTT was een doorslaand succes.

--2013-- 
3 november: wij presenteerden ons op de druk gezochte hobbybeurs in Peize.
26 oktober: onze ruilbeurs werd dit jaar gehouden in het dorpshuis in Nieuw-Roden.
17 juni: de avondinstuif op 4 juli zal vanwege werkzaamheden niet in "Op de Helte" worden gehouden, maar in De Deel in Roden (tussen de Scheepstraschool en de kerk aan de Brink),
14 juni: het stichtingsbestuur van de molen Woldzigt in Roderwolde heeft uit handen van onze voorzitter een exemplaar van het velletje molens (met o.a. de molen van Roderwolde) ontvangen.
6 maart: tijdens de A.L.V. is het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie posthuum toegekend aan Pieter Both. Bij de bestuursverkiezing werden B. Peeterse en W. van der Velde herkozen.

--2012-- 
december: de verkoopactie voor de decemberzegels heeft een onverwacht groot aantal bestellingen opgeleverd.
20 oktober: de ruilbeurs in Tolbert was weer geslaagd.
19 maart: ons bestuurslid Pieter Both is onverwachts op 63-jarige leeftijd overleden.
7 maart: tijdens onze ALV is R.J. Oberink bij zijn aftreden als bestuurslid benoemd tot erelid.  Het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is toegekend aan W. van der Velde.
18 februari: de manifestatie Noord 2012 in Roden was een groot succes.

--2011--
10 november: de KNBF-Bondspassen zijn gearriveerd. Verkrijgbaar op de clubavond of toezending op verzoek.
2 november: de Kerstzegels zijn nu al bij de vereniging te bestellen (tel. 050 501 9547).
1 juli: onze website is nu te raadplegen via "www.fvrl.nl". De toegang via www.filatelistenverenigingrodenleek.nl is vervallen (deze naam was iets te lang).
2 maart: het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is tijdens de A.L.V. toegekend aan mevrouw J. van der Wiel.

--2010-- 
29 maart: na een ongelukkige val revalideert onze voorzitter J. Gerritsen in het verzorgingshuis Maartenshof in Groningen.
3 maart: het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is toegekend aan H.G.M. Havinga en werd voorafgaand aan de A.L.V. uitgereikt.

--2009-- 
25 november: de avond-instuif was een geslaagd experiment.
31 oktober: onze jaarlijkse ruilbeurs in Tolbert was weer gezellig.
7 oktober: onze penningmeester Iebe van der Meulen is na een ziekbed op 78-jarige leeftijd overleden.
4 maart: het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is tijdens de A.L.V. toegekend aan I.A. van der Meulen.
25 februari: alle Nieuwsbrieven en convocaties vanaf 2004 zijn te raadplegen; zie "Vereniging".

--2008-- 
6 oktober: de contributie voor 2009 is vastgesteld op 20 euro (inclusief gratis abonnement op het maandblad Filatelie).
3 juli: de instuifmiddag in Op de Helte werd zeer goed bezocht.
5 maart: het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is tijdens de A.L.V. toegekend aan het echtpaar R.J. Oberink en T. Oberink-Gaaikema.
1 maart: onze homepage is nu ook bereikbaar via www.filatelistenverenigingrodenleek.nl
22 februari: onze instuifdonderdagmiddag op 21 februari was weer een succes.
2 januari: een groot deel van onze bibliotheek is via een Excelbestand te raadplegen.

--2007-- 
25 september: enkele leden waren op bezoek bij TNT-Zwolle.
6 april: het J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie is tijdens de A.L.V. toegekend aan mevrouw L. Wiersma.
21 januari: onze jeugd stat in De Krant.

--2006-- 
21 oktober: onze jaarlijkse ruilbeurs in Tolbert.
14 september: de vereniging houdt weer een decemberzegel-actie. Bestel in oktober!
1 maart: Jaap Schaafsma krijgt tijdens de A.L.V. het eerste J. Kok Rzn. Ereteken Filatelie uitgereikt.

--2005--
22 oktober: onze ruilbeurs in Tolbert was een succes.
9 oktober: de jeugdcommissie houdt ook dit jaar een decemberzegels-actie. 
7 september: ereteken van IV Philatelica uitgereikt aan R.J. Oberink.
1 juni: een bijzondere brief uit 1814! Meer hierover staat in het septembernummer van onze Nieuwsbrief.

--2004--
10 augustus: de website van Roden-Leek wordt opgezet.