Meer interessante filatelie-sites


Kon. Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 

Nederlandse Vereniging voor Thematische Filatelie 

Samenwerkingsverband Filatelie (IV Philatelica en De Globe) 

Maandblad Filatelie 

Vereniging Po_Po (poststukken en poststempels)

Nederlands postzegelnieuws 

Stichting Jeugdfilatelie Nederland

Een startpagina voor verzamelaars 

Michel (D)

Uitgeverij DAVO

Importa

Corinphila veilingen 

eBay: zelf postzegels kopen en verkopen (NL)

eBay: zelf postzegels kopen en verkopen (E)

vereniging Drachten

vereniging Groningen

vereniging De Kanaalstreek

vereniging Veendam e.o.