De Nalatenschapscommissie


De vereniging kent een nalatenschapscommissie. 
Leden of hun nabestaanden die verzamelingen van de hand willen doen, kunnen daarbij ondersteuning vragen van deze commissie.
De commissie bestaat uit drie leden, te weten de heren Elzinga, Meijer en Peeterse.
U kunt telefonisch contact met hen zoeken of mailen

De vereniging zelf doet geen aankopen.