Financien


Bankrekening nieuwtjesdienst : NL11 RABO 0189 1959 32 
                           t.n.v. FV Roden-Leek eo
 
Bankrekening rondzendverkeer : NL41 RABO 0364 0176 19 
                           t.n.v. FV Roden-Leek eo

Bankrekening vereniging :     NL41 INGB 0003 9466 00 
(algemeen, contributie, enz.)    t.n.v. FV Roden-Leek 
 
Wilt u bedragen onder 15 euro niet per bank overmaken in verband met de kosten die de bank ons berekent?
Wilt u geen bedragen combineren voor de verschillende bankrekeningen?

De contributiebedragen voor nieuwe leden voor het volledige jaar 2022 zijn:
  - lidmaatschap met Maandblad Filatelie: 50,00
  - lidmaatschap zonder Maandblad:     30,00
  - lidmaatschap huisgenootleden:       30,00
	
Leden die hun contributie voor 1 januari 2022 voldoen, krijgen een korting van vijf euro.
Voor een lidmaatschap dat in de loop van het jaar ingaat, geldt een sterk verlaagde bijdrage. 

Als u een vraag hebt, kunt u de penningmeester ook mailen.

De vereniging is aangesloten bij de overkoepelende K.N.B.F. en bij het Samenwerkingsverband Filatelie.

Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 4004.8872